UKREPI ZARADI IZBRUHA OKUŽB S KORONAVIRUSOM

KORONAVIRUS – OBVESTILO

Na podlagi Odredbe ministra za zdravje o razglasitvi epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) na območju Republike Slovenije in Obvestila župana Mestne občine Koper, obveščamo, da se do drugačnega obvestila ZAČASNO PREKINJA IZVEDBA REDNE SKUPINSKE VADBE IN AKTIVNOSTI V VSEH KATEGORIJAH v okviru izvajanja letnega programa športa.

V prostorih kluba se lahko po predhodnem obvestilu in ob soglasju Izvršnega odbora VK Nautilus Koper in glavnega trenerja zadržujejo člani, ob tem pa morajo upoštevati sledeče ukrepe:

  • kdorkoli kaže minimalne znake (kakršnekoli) obolelosti, naj ne hodi v prostore kluba
  • vzdrževati je potrebno primerno razdaljo v prostorih in previdnost pri medsebojnih stikih pri čemer naj zadrževanje v največji meri poteka na prostem
  • ohranjati je potrebno skrb za čistočo klubskih prostorov
  • na vidnih mestih so na razpolago razkužila in posamezna navodila za pravilna ravnanja in ukrepe
  • prostori morajo biti zračeni
  • ob vsaki (pred in po) uporabi je potrebno uporabljene rekvizite (čolni, trenažerji in oprema v telovadnicah), pipe in kljuke v klubskih prostorih razkuževati
  • v primeru uporabe se z milom in razkužilom očistijo ročaji vesel
  • uporaba garderob je dovoljenja največ petim posameznikom hkrati
  • poudarjena naj bo skrb za higieno z opravljanjem tuširanja doma, pomembna je tudi higiena kašlja

Veslaški klub Nautilus Koper bo spremljal dogajanja v povezavi z razvojem dogodkov razglašene epidemije in o spremembah ter odločitvah informacije posredoval članom po ustaljenih poteh (telefonsko, objava na spletni strani, e-pošta,…).

Koper, 13. 3. 2020

IO VK Nautilus Koper