Skupščina VK Nautilus

Aktivne člane kluba, ki izpolnjujejo pogoje za povabilo na skupščino skladno z dosedanjimi pravili (Statutom) in prakso (ter so vodeni v posebni evidenci kluba), vabimo na skupščino kluba, ki bo v torek dne 21.9.2021 ob 18.30 uri na odprti zunanji večnamenski terasi pred vhodom v pisarne športnih klubov nad recepcijo Marine Koper.
Skupščina se izvede na način, da se spoštujejo vsi previdnostni ukrepi zaradi COVID situacije, maksimalno organizirano in brez odvečnega zavlačevanja. V primeru stalno deževnega vremena ob predvidenem terminu se skupščina prestavi in izvede v četrtek dne 23.9.2021 ob 18.30 na isti lokaciji.
Klub je pisna vabila poslal tistim aktivnim članom, za katere klub razpolaga s  podatkom o njegovem osebnem bivališču. V kolikor kateri od aktivnih članov, za katerega klub nima tega podatka o bivališču, posebnega pisnega vabila slučajno ni prejel, lahko za dodatne informacije pokliče kontaktni osebi, navedeni v priloženem Vabilu, oziroma si pridobi le te tudi z vpogledom v listine, objavljene na oglasni deski kluba. Več informacij o dnevnem redu, pravilih skupščine in celovitem letnem poročilu kluba 2020, ki se bo obravnavalo na skupščini, imate v spodnjih priponkah.